l’associació

image

                            qui som? (missió)

Una entitat sense ànim de lucre nascuda per acollir, acompanyar i cuidar de forma integral persones afectades de processos incurables en fase avançada per a les quals s’espera un pronòstic vital curt, promovent entorns especialment concebuts a tal efecte.

                            d’on venim (valors)

La nostra procedència professional i humana és diversa, i apostem fermament per la multi/transdisciplinaritat.

Partim de la necessitat de mantenir els símptomes més punyents sota control per garantir el confort físic i psíquic de les persones malaltes.

Tanmateix, creiem que més enllà d’aquesta condició del tot necessària, cal facilitar un seguit de condicions sense les quals l’atenció al final de la vida seria insuficient. Aquestes condicions abasten els àmbits emocional, espiritual, social, d’ autonomia i qualitat de vida. La unitat a tractar no és només el malalt/a, sinó també el seu entorn familiar i relacional.

Des d’aquesta aproximació holística, la professionalitat, l’eficàcia i l’eficiència no es contradiuen, sinó que es complementen, amb el respecte a la dignitat de la persona, el dret a la informació i a decidir –dins els límits ètics i legals- sobre el procés de malaltia, el de mort i les disposicions post-mortem. Tot plegat, amarat de solidaritat, compassió, tendresa, serenitat, disponibilitat i autenticitat.

 

                            on anem (visió)

 L’associació Epíleg subscriu les definicions de cures pal·liatives de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, la SECPAL i l’OMS, alhora que proposa un model d’acompanyament al final de la vida complementari a les cures pal·liatives existents, emmirallant-se en el model originari hospice (veure pestanya específica), adaptat al nostre entorn temporal, cultural i social.